Zonder ploeg, geen oogst

Onderzoeken wat uw vraag is

Als een ploeg niet optimaal functioneert kunnen daar diverse redenen voor zijn. Van belang is deze met elkaar vast te stellen. Dat is vaak lastiger dan men denkt. Want is de pijn ook de oorzaak, of het symptoom? Ligt het aan uw mensen, uw product, de omgeving, of misschien aan uw stijl van ondernemen en managen?

Er zijn diverse soorten pijn. Groeipijn, pijn die ontstaat door niet effectieve processen, grote concurrentie of gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Ploegmaker helpt u met de volgende stappen om dat duidelijk te krijgen.

Welke pijn is het, en waar zit de oorzaak

Wat heeft uw organisatie nodig om beter te worden?

Wat willen we bereiken?

DOEN!

Welke pijn is het en waar zit de oorzaak

Mensen zijn zich vaak wel bewust dat de organisatie beter zou kunnen presteren. Maar beseffen niet altijd wat zij hier zelf aan kunnen bijdragen.
In deze stap maakt uw ploegmaker inzichtelijk wat binnen uw organisatie leeft. En hoe er binnen de organisatie tegen het probleem wordt aangekeken.

Negen van de tien keer is het zo dat de pijn als probleem wordt gezien.
In feite is de pijn een symptoom van een dieper gelegen probleem.
Dat kan liggen in de structuur, de processen of systemen.

Vaak ligt de oorzaak in de wijze waarop mensen functioneren binnen processen en structuren. Wordt uw talent in uw organisatie op de juiste manier ingezet?

Ploegmaker voelt zich thuis op de vakgebieden: sales, productie, dienstverlening, engineering. Maar richt zich vooral op de communicatiemomenten tussen deze disciplines.

Verschillende mensen kijken met een eigen bril naar problemen. Ploegmaker stelt uw mensen in staat om op eenduidige wijze het probleem te definiëren.  Als het probleem eenduidig omschreven is, dan zijn we al halverwege de oplossing.

Wat heeft uw organisatie nodig om beter te worden

Op basis van de antwoorden uit de eerste twee stappen, bepalen we gezamenlijk het gewenste doel. Vervolgens wordt een traject uitgezet hoe bij de gewenste oplossing te komen.

Een traject kan bestaan uit: gedragsverandering, proces slimmer inrichten, systemen anders gebruiken, of een combinatie van dit alles. In de praktijk betekent dit dat Ploegmaker, prikkelt, stimuleert, inzicht geeft en traint. Kortom, we maken uw mensen en organisatie beter. Bij voorkeur doen we dit praktisch (handen aan de ploeg) en op uw locatie.

Ploegmaker doet niet aan ingewikkelde plannen maken, en dikke dossiers met aanbevelingsadviezen. Net als bij een wielrenploeg zijn onze oplossingen praktisch en op resultaat gericht.

Wat willen we bereiken

Collega’s die met meer plezier hun werk doen en daardoor meer betrokken zijn. Betrokken mensen zijn productiever, leveren betere kwaliteit werk en zijn minder ziek. Kortom zijn betere medewerkers.

Het resultaat is een beter rendement door meer omzet en/of lagere kosten.

Meer kwaliteit en daardoor meer tevreden klanten. Daar staat Ploegmaker voor!