Zonder ploeg, geen oogst

Waarom Ploegmaker?

Ploegmaker helpt bedrijven bij het snel en praktisch veranderen. Ploegmaker doet dit samen met uw medewerkers, omdat uw medewerkers als geen ander weten hoe het werkt in uw organisatie.

“Iedereen wil veranderen, maar als het moet, dan willen we niet meer.” 

Daarom vindt ploegmaker het belangrijk om bij de basis te beginnen. De grond voor de verandering moet worden omgeploegd om een vruchtbaar resultaat te geven. Dat begint met het kijken naar de strategie.
Om veranderingen te realiseren hebben we naast visie,  twee zaken nodig. De ploeg mensen waarmee we het gaan doen, en de ploeg als instrument om de basis te leggen voor een effectieve bedrijfsvoering.

De Wielerploeg

Een wielerploeg is een (klein) aantal mensen(een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Kortom: het teambelang dient overeen te komen met de verschillende individuele belangen.

De ploeg als instrument

De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid of geplant, te keren, te verkruimelen en proper te maken, Ploegen is noodzakelijk om de grond losser te maken, waardoor de bodemstructuur en afwatering verbetert en het zaaien en het ontkiemen van het gewas gemakkelijker gaat. Bij het ploegen worden de restanten van het geoogste gewas met zijn wortels en het opgeschoten onkruid ondergeploegd, waardoor die als meststof dienen.

De sneeuwploeg

Een sneeuwploeg is een hulpmiddel voor het verplaatsen van obstakels op wegen of spoorwegen

Veranderen kan niet zonder slag of stoot. Onderweg komen we obstakels tegen. Het is belangrijk om met elkaar vast te stellen wat de obstakels zijn en hoe we deze gezamenlijk (met uw ploeg) kunnen opruimen.